Masa rotundă „Femeile din cultura in mediul rural”

Femeia din cultură in mediul rural – acesta a fost genericul mesei rotunde, desfășurată de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, la 18 octombrie, curent, în incinta Casei orășenești de cultură din or. Ștefan Vodă.

Activitatea a fost organizată la inițiativa Biroului de Femei al FSLC, președinte – Ala Toma,  cu prilejul marcarii recente a Zilei mondiale a femeilor din mediul rural, în scopul abordării cu factorii de decizie a situației femeilor din mediul rural ce activează în ramura culturii.

La eveniment au participat conducerea Federației, în persoana președintelui Nicolae Garaz, conducerea raionului, în persoana președintelui Consiliului Raional Ștefan Vodă – Nicolae Molozea,  conducerea Direcției raionale cultură, tineret, sport și turism Ștefan Vodă, în persoana dnei Valentina Uța, cît și membrele activului de femei sindicaliste din cadrul FSLC și din raionul Ștefan Vodă.

In debutul activitații Nadejda Andronic, vicepreședinte al FSLC, a informat participanții  că, organele sindicale din cadrul FSLC reprezintă drepturile și interesele a peste nouă mii de femei-sindicaliste, din care peste cinci mii femei-membre de sindicat activeaza în teritoriu. Vorbitoarea a menționat faptul că „femeia din cultură în mediul rural își are funcția și menirea sa socială, contribuind prin activitatea pe care o desfașoară la orice instituție de cultură (bibliotecă, căminul cultural sau casa de cultura, muzeul ținutului natal, școala de muzică sau școala de arte plastice din localitate etc.) la educarea tinerei generații, la iluminarea cultural-spirituala a oamenilor din mediul rural și, evident,  la menținerea si dezvoltarea culturii țării noastre”.

Participanții au discutat despre condițiile de muncă și activitate ale salariatelor din ramura culturii, asigurarea sănătații și securității acestora la locul de muncă, și despre condițiile de remunerare ale tuturor salariaților din ramura culturii.

Nicolae Molozea, președinte al Consiliului Raional Ștefan Vodă, a menționat contribuția substanțială a specialiștilor din ramură în promovarea culturii raionului și a țării. Totodată, acesta și-a exprimat speranța că conducerea țării și a Ministerului de ramură vor întreprinde măsuri concrete în vederea schimbării bazei legislative, ca urmare fiind schimbate categoriile de salarizare pentru toți lucrătorii din cultură, care merită mult mai mult pentru efortul psiho-emoțional și munca creativă, deloc ușoară, pe care o desfășoară.

În context, președintele FSLC, Nicolae Garaz,  a menționat că ”sindicatul de ramură, nu a ratat nici o ocazie, unde să nu fie abordată problema necesității îmbunătățirii condițiilor de salarizare ale lucrătorilor din ramura culturii”. Vorbitorul a informat la masa de discuții că ”în adresa Guvernului și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării RM au fost expediate deciziile Consiliului Republican al FSLC, prin care s-a solicitat, în repetate rînduri, majorarea salariilor tuturor lucrătorilor din ramura culturii, în special ale lucrătorilor din casele de cultură și muzee, salariile cărora sunt, la moment, sub minimul de existență. De asemenea, a fost abordată și problema motivării tinerilor specialiști din ramură și acordarea indemnizațiilor la angajare, la fel cum sunt acordate indemnizații la angajare tinerilor specialiști din ramura educației și sănătății. Dar, cu părere de rău, pînă în prezent suntem toți în așteptarea răspunsurilor de rigoare și a schimbărilor solicitate de liderii sindicali și lucrătorii din ramură. Sperăm ca măcar odată cu adoptarea noii legi a salarizării, toți specialiștii din domeniile culturii să se regăsească în același rînd cu bugetarii din alte ramuri și să fie remunerați pe potriva muncii depuse și importanței culturii la nivel de țară.

În această ordine de idei s-au expus șefa Direcției raionale cultură, tineret, sport și turism Ștefan Vodă, Valentina Uța, și Președinta Consiliului Ramural Ștefan-Vodă, Emilia Tincu, care au menționat despre conlucrarea și susținerea Consiliului Raional Ștefan Vodă în organizarea evenimentelor culturale și receptivitatea majorității primarilor din raion. Totodată, acestea, și-au exprimat doleanța ca Ministerul de ramură, în comun cu sindicatele, să fie mai insistenți în obținerea finanțării culturii la nivel de țară, îmbunătățirea condițiilor de remunerare ale tuturor salarațialor din cultură, motivarea tinerilor specialiști de a activa în acest domeniu, îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea sănătății și securității muncii salariaților din ramură, cît și dotarea instituțiilor de cultură cu echipamentul  necesar activității acestora etc.

Ana Moldovan, consultant superior al Departamentului protecție social-economică al CNSM a informat participanții despre condițiile de salarizare în sectorul bugetar și despre propunerile înaintate de sindicate la proiectul noii legi privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Vorbitoarea, de asemenea, a adus la cunoștință sindicalistelor despre rolul considerabil al sindicatelor în obținerea unor îmbunătiri a bazei legislative la acordarea pensiei pentru limită de vîrstă salariaților din țară.

Participanții mesei rotunde au concluzionat că, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură și Confederatia Nationala a Sindicatelor din Moldova  să faca tot ce le stă în puteri pentru îmbunătățirea condițiilor de salarizare și de muncă ale angajaților din ramură, inclusiv ale femeilor din ramură. Totodată, ei și-au exprimat doleanța ca Guvernul și Ministerele de resort, ca parteneri sociali, să se implice mai activ pentru asigurarea unui nivel de trai decent celor care activează pe tărâmul culturii.

După eveniment participanții evenimentului au vizitat expoziția meșterițelor populare din raionul Ștefan Vodă, cărora Direcția raională cultură, tineret, sport și turism, în comun cu centrul sindical ramural-teritorial din raionul Ștefan-Vodă,  le-au decernat diplome de mențiune pentru implicare în păstrarea tradițiilor și dezvoltarea culturii naționale. La fel, participanții au vizitat  Casa de cultură și Muzeul din satul Răscăieți pentru a lua cunoștință la cu condițiile de activitate ale femeilor din mediul rural.

You may also like...