Activul sindical al FSLC din teritoriu se pregătește pentru evaluarea activității la sfârșitul mandatului sindical

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, în cooperare cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, desfășoară în luna octombrie o serie de seminare cu genericul “Managementul Campaniei de dare de seamă și alegeri ale organelor sindicale elective din cadrul FSLC”.
Primul seminar se desfășoară astăzi, 22 octombrie curent, în mun. Bălți, unde participă activul Consiliilor Ramurale ale FSLC din zona de nord a țării.
În debutul activității, Nicolae Garaz, președintele FSLC, a amintit celor prezenți despre faptul că, în perioada anului următor, expiră mandatul organelor sindicale. Astfel, prin organizarea acestor seminare ne-am propus ca pregătirea procesului de evaluare a activității sindicale să fie demarată de la finele anului curent. Respectiv, a fost revăzut și tipărit ghidul organizării și desfășurării conferințelor și adunărilor de dare de seamă și alegeri ale organelor sindicale din cadrul Federației.
“Pentru a face față provocărilor timpului, sindicatele  au nevoie de sindicaliști bine informați și pregătiți, de aceea ne-am propus să instruim și să informăm liderii noștri din domeniile culturii despre importanța evaluării și despre cerințele actuale ce se impun în activitatea sindicală”,  a menționat liderul sindical.
În context, Tatiana Cazacu, șef sector protecție juridică și social-economică al Consiliului Republican al FSLC, a prezentat recomandările CNSM privind aplicarea unor amendări la codul muncii, introduse prin Legea nr. 188 din 21.09.2017.
La rândul său, Nadejda Andronic, vicepreședinte al FSLC, a discutat cu liderii sindicali din teritoriu despre prevederile statutare și regulamentare privind termenii și condițiile de activitate ale organelor elective ale centrelor sindicale ramural-teritoriale și organizațiilor sindicale din subordinea acestora.
De asemenea, au fost discutate și analizate, prin  exemple concrete, etapele managementului campaniei de dare de seamă și alegeri ale organelor sindicale elective.
Un asemenea seminar se va desfășura la 25 octombrie în mun. Chișinău, la care vor participa activiști sindicali din raioanele de centru ale țării.
La fel, pînă la finele lunii, urmează să fie instruiți în această direcție și sindicaliștii domeniului cultură din UTA Găgăuzia.

You may also like...