Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură pune accent pe perfecționarea continuă a liderilor sindicali

La 14 noiembrie, curent, președinții organizațiilor sindicale primare din cadrul instituțiilor de cultură din mun. Chișinău și din teritoriu au participat la o activitate de instruire organizată  de către Sindicatul de ramură, ce s-a desfășurat in incinta Casei Sindicatelor.

Cei prezenți au discutat cu conducerea și specialistii FSLC despre:

– prevederile statutare și regulamentare privind termenii și condițiile de activitate ale organelor elective ale organizațiilor sindicale primare;

– etapele managementului campaniei de dare de seamă și alegeri ale organelor sindicale elective din cadrul FSLC;

– recomandările CNSM privind aplicarea unor amendări la Codul muncii, introduse prin Legea nr. 188 din 21.09.2017;

– dezvoltarea și promovarea online a resurselor informaționale ale FSLC.

”Perfecționarea continuă a liderilor este o prioritate a Federației, respectiv această activitate a fost programată încă de la începutul acestui an, activitate prin care ne-am propus să instruim și să informăm liderii noștri despre importanța evaluării, procedurile care urmează să le aplice în activitatea lor la nivel de organizație sindicală primară. Totodată, participanții au fost informați despre particularitățile legislației muncii, prin prisma modificărilor operate în ultima perioadă. Dorim ca liderii noștri să fie bine pregătiți și informați, pentru a promova eficient drepturile și interesele salariaților, membrilor de sindicat”, a precizat Nicolae Garaz, președinte al Federației.

În contextul activităților prilejuite de organizarea campaniei, FSLC a elaborat un ghid cu recomandări pentru liderul organizației sindicale primare,  care conține informații detaliate despre organizarea și desfășurarea adunării/conferinței de dare de seamă și alegeri a organelor sindicale elective la nivel primar în conformitate cu prevederile Statutului FSLC, Regulamentului de organizare și funcționare a Organizației sindicale primare din cadrul FSLC, Regulamentului Comisiei de cenzori al FSLC și alte acte normative în vigoare; exemple și modele-tip de acte și documente de referință necesare la etapa de evaluare a activității organelor sindicale elective.

Activiștii sindicali au abordat și alte subiecte actuale cu referire la starea de lucruri a domeniului cultură din țară, inclusiv a salariaților instituțiilor din ramură, privind asigurarea funcționalității instituțiilor și respectarea drepturilor și intereselor profesionale și salariale ale membrilor de sindicat.

You may also like...