Activul FSLC își dezvoltă abilitățile prin informare și continuă perfecționare

La 28 noiembrie, curent, membrii Comitetului Executiv, Biroului de Femei și Biroului de Tineret al FSLC au participat la seminarul cu genericul ”Sindicalist activ prin informare, implicare și continuă perfecționare”, care s-a desfășurat în incinta Institutului Muncii.

În debutul activității Nicolae Garaz, președintele FSLC, a menționat că informarea și instruirea continuă a cadrelor sindicale este una din prioritățile Sindicatului de ramură.

Sindicaliștii au discutat despre importanța comunicării în relațiile umane, indispensabilă  activității desfășurate. ”Liderul sindical menține legătura dintre salariați și angajator, funcția obștească obligându-l să realizeze o comunicare eficientă, atât pe verticală, cât și pe orizontală”, a menționat Nadejda Andronic, vicepreședinte al FSLC.

Despre o comunicare eficientă cu administrația instituției a comunicat Ala Toma, președintele organizației sindicale din cadrul Teatrului Republican de Păpuși ”Licurici”, președinte al Biroului de Femei al FSLC. Liderul sindical a prezentat o practică pozitivă de desfășurare a dialogului social la nivel de unitate, în rezultat fiind încheiat Contractul colectiv de muncă, care reflectă interesele tuturor salariaților subdiviziunilor instituției, fapt care a și determinat toți salariații din instituie să adere la sindicat.

Aspectele legislației muncii, prin prisma ultimelor modificări, cei prezenți le-au discutat cu magistru în drept, Ilona Josanu. Expertul a informat sindicaliștii despre ultimele modificări ale legislației privind înregistrarea sindicatelor și aderarea organizației sindicale primare la centrul sindical ramural-teritorial și național-ramural. Un interes deosebit pentru cei prezenți a trezit și aspectele privind participarea salariaților la administrarea unității, reprezentarea drepturilor și intereselor salariaților-membri de sindicat și reflectarea acestora în Contractul colectiv la nivel de unitate, expirarea și prelungirea acestui act juridic, prevenirea problemelor și situațiilor de conflict la acest capitol.

You may also like...