Activul Comitetului sindical unit al OSP din cadrul Direcției Cultură mun. Chișinău se pregătește pentru evaluarea activității la sfârșitul mandatului sindical

Liderii Organizațiilor sindicale primare, care reprezintă salariații-membri de sindicat din cadrul instituțiilor de cultură din mun. Chișinău și din suburbii, au participat la seminarul cu genericul “Managementul Campaniei de dare de seamă și alegeri ale organelor sindicale elective – 2020”, care s-a desfășurat la 4 decembrie, curent, în incinta Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”.

În debutul activității, Elena Butucel, președinte al Comitetului Sindical Unit al OSP din cadrul Direcției Cultură din mun. Chișinău, a menționat despre ”importanța întrunirilor cu scop de cunoaștere și informare a efectivului sindical și despre faptul că ne bat la ușă  adunările de dare de seamă și alegeri, că mandatul se apropie de sfârșit”.

În context, Nadejda Andronic, vicepreședinte al FSLC, a discutat cu cei prezenți despre pregătirea, organizarea și desfășurarea conferințelor și adunărilor de dare de seamă și alegeri ale organelor sindicale elective, întocmirea și prezentarea documentației de rigoare. Liderul sindical a informat activul sindical prezent la activitate despre etapele campaniei de dare de seamă și alegeri ale organelor sindicale din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC), care urmează să se desfășoare în semestrul I al anului 2020.

Totodată, activiștii sindicali au primit ghidul cu recomandări, elaborat de FSLC în contextul activităților prilejuite de organizarea campaniei, care conține recomandări pentru liderul organizației sindicale primare,  informații detaliate,  exemple și modele-tip de acte și documente de referință necesare la etapa de evaluare a activității organelor sindicale elective.

Participanții au menționat la sfârșitul activității despre actualitatea temei abordate, a suportului metodic util și a informațiilor acumulate la această etapă a activității sindicale desfășurate.

Comitetul Sindical Unit al OSP din cadrul Direcției Cultură din mun. Chișinău este un centru sindical ramural-teritorial din cadrul FSLC, constituit din 17 organizații sindicale primare, ce întrunesc în jur de 900 membri de sindicat.

 

You may also like...