Consiliul Republican al FSLC s-a convocat în ședință ordinară  la 11 decembrie, curent, la care au discutat diverse subiecte ce țin de activitatea sindicală și protecția salariaților-membri de sindicat din ramură.

Consiliul Republican al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC)  s-a convocat în ședință ordinară  la 11 decembrie, curent, la care au discutat diverse subiecte ce țin de activitatea sindicală și protecția salariaților-membri de sindicat din ramură.

Nicolae Garaz, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, a prezentat un raport amplu unde au fost punctate principalele realizări din anul curent referitor la protecția salariaților membri de sindicat în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective la nivel de ramură pentru anii 2017-2020, provocările cu care se confruntă actualmente ramura, situația salariaților din domeniu, ca urmare a aplicării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

”Ne bucură faptul să constatăm situația salariaților-membri de sindicat ale căror drepturi și interese, prevăzute de legislația muncii și prevederile Convenției Colective la nivel de ramură, sunt respectate de către administrația entitităților economice  din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM și din subordinea Administrației Publice Locale, dar avem și situații nedorite, în care factorii de deciizie admit abateri de la normele în vigoare”, a precizat liderul sindical.

”Una din problemele primordiale cu care se confruntă salariaţii din cultură este salarizarea, care continuă să fie un subiect sensibil. În urma examinării informaţiei privind aplicarea, din decembrie 2018, a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, s-a concluzionat că, în final cu multiple modificări, completări, explicaţii de rigoare la Lege, Autorităţile Publice Locale, de toate nivelurile, cu greu, s-au conformat şi au efectuat majorările de salarii prevăzute în Lege, determinând clasele, coeficienţii, sporurile, suplimentele de salarizare ale funcţiilor. (profesiilor). Pe de o parte, nivelul de salarizare a unor lucrători din ramură s-a îmbunătățit, dacă se respectă cadrul normativ pus în vigoare cu începere de la 1 decembrie 2018. Pe de altă parte, salarizarea lucrătorilor din cultură diferă de la raion la raion sau de la localitate la localitate. Mai cu seamă, în majoritatea raioanelor din țară Administrația Publică Locală au emis acte normative care diminuează drepturile salariale ale lucrătorilor și de activitate ale instituțiilor de cultură prin substituire de funcții, reducerea normelor de muncă până la 0,75, 0,5 și 0,25 unitate, în scop de diminuare a remunerării muncii salariaților din cultură”.

Prezent la activitate, Corneliu Popovici, Ministrul Educației Culturii și Cercetării al RM, a subliniat deschiderea instituției guvernamentale spre un dialog social constructiv și conlucrare eficientă, astfel încât problemele cu care se confruntă instituțiile și salariații din ramura culturii să fie identificate și soluționate.

La ședință s-au expus mai mulți membri ai Consiliului Republican, care au menționat practicile pozitive de conlucrare eficientă cu autoritățile APL și angajatorii salariaților din ramură, în rezultatul cărora salariații-membri de sindicat se bucură de majorările salariale  și de concedii de odihnă anuale suplimentare și alte înlesniri prevăzute de Convenția colectivă la nivel de ramură. Totodată, aceștia au menționat și problemele care rămân a fi nesoluționate: acordarea îndemnizațiilor unice pentru tinerii specialiști din domeniul culturii; implementarea corectă a Legii salarizării și neadmiterea reducerii statelor de personal din instituțiile de cultură; perfecționarea condițiilor de salarizare pentru specialiștii din muzee și alte domenii din ramura cultură; insuficiența cadrelor calificate; perfecționarea profesională continuă etc.

Membrii Consiliului Republican prezenți la ședință au discutat, de asemenea, chestiunea cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de dare de seamă și alegeri a organelor sindicale din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură în anul 2020. Sindicaliștii au stabilit termenele de desfășurare ale dărilor de seamă și alegerilor organelor sindicale, care urmează să demareze în luna februarie  și să finalizeze în luna mai 2020.

În altă ordine de idei, cei prezenți au fost informați despre activitatea Comitetului Executiv în perioada  de după ultima şedinţă a Consiliului Republican al FSLC, prezentată de dna Nadejda Andronic, vicepreședinte al FSLC.

You may also like...