Membrii Comitetului Executiv al FSLC s-au întrunit în ultima ședință din acest an

Membrii Comitetului Executiv al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) s-au întrunit  astăzi, 20 decembrie 2019, în ședință ordinară.  Sindicaliștii au abordat mai multe chestiuni ce vizează activitatea Federației în anul 2019 și planurile pentru anul viitor.

Cei prezenți au audiat informația despre activitatea  organelor sindicale elective din cadrul Organizației sindicale a angajaților LRM ”Ciprian Porumbescu” în vederea organizării,  informării  și  instruirii sindicale, prezentată de Nadejda Andronic, vicepreședinte al FSLC. Potrivit acesteia ”în cadrul instituției vizate se depun eforturi în asigurarea unui management sindical eficient, care să asigure menținerea și implicarea membrilor de sindicat în realizarea misiunii sindicale”.

Participanții la ședință au luat act de informația cu privire la examinarea documentelor parvenite în adresa Consiliului Republican al FSLC în anul 2019, prezentată de Nadejda Țurcan, șefa Secției secretariat a FSLC. ”În perioada de referință, în adresa Federației au parvenit peste 150 de documente înregistrate în registrul de intrare, dintre care 40 sunt demersuri și cereri de acordare a ajutorului material membrilor de sindicat. De asemenea, au fost examinate un șir de demersuri cu solicitarea asistenței juridice, la care au fost pregătite și expediate răspunsurile de rigoare”, a precizat specialistul.

Totodată, membrii organului executiv au făcut un bilanț al activităților desfășurate în anul 2019 și au aprobat planul de activitate al Federației pentru semestrul I al anului 2020. O informație la temă a prezentat vicepreședintele FSLC, Nadejda Andronic, care a relatat despre activitatea organelor sindicale elective de nivel național-ramural.

”Pe parcursul acestui an, organele sindicale au activat conform normelor statutare; specialiștii aparatului Consiliului Republican au efectuat vizite de lucru la numeroase instituții din ramură, unde s-a studiat situația privind respectarea legislației muncii, îndeplinirea prevederilor Convenției la nivel de ramură și a contractelor colective de muncă, respectarea prevederilor statutare și acordate consultațiile de rigoare liderilor și membrilor de sindicat; activul și cadrele sindicale, au fost instruiți cu privire la particularitățile și modificările operate la legislația muncii și despre alte subiecte de interes. În atenția sindicaliștilor  au fost o serie de probleme cu care se confruntă lucrătorii din domeniul culturii, ca urmare a aplicării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Hotărârii Guvernului nr. 5/2019 cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții publice teatrale și concertistice, cât și despre carențele acestor acte normative.”, a menționat liderul sindical.

Conform planului  de activitate al organelor sindicale ale Federaţiei, aprobat pentru semestrul I al anului 2020, sindicaliștii din domeniul culturii își vor direcționa activitățile la organizarea și desfășurarea campaniei de dare de seamă și alegeri a organelor sindicale din cadrul FSLC, care va avea loc în perioada februarie-mai 2020; evaluarea activității sindicale  pentru perioada anilor 2015-2020 și stabilirea priorităților tuturor structurilor Federației pentru următoarea perioadă de activitate.

You may also like...