Comitetul Executiv al FSLC s-a întrunit în ședință ordinară

Foto: Ion Sclifos

Comitetul Executiv al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) s-a întrunit astăzi, 29 ianuarie 2020, în ședință ordinară. Întrunirea sindicaliștilor a avut pe agendă mai multe subiecte cu referire la activitatea organizației.

Membrii organului executiv au audiat informația prezentată de Nadejda Andronic, vicepreședinte al FSLC, despre Raportul statistic privind efectivul sindical al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură pe anul 2019. Potrivit acesteia, la data de 1 ianuarie 2020 efectivul sindical al Federației constituie 13383 membri de sindicat, întruniți în 37 centre sindicale ramural teritoriale și 265 organizații sindicale primare.

În baza datelor statistice aprobate, conform hotărârii Consiliului Republican al FSLC nr. X-35 din 11.12.2019 ”Despre organizarea și desfășurarea campaniei de dare de seamă și alegeri a organelor sindicale din cadrul FSLC în anul 2020”, Comitetul Executiv a stabilit norma de reprezentare la Conferința organizațiilor sindicale primare cu subordine directă la Consiliul Republican al FSLC și la Congresul VII al FSLC. De asemenea, au fost aprobate formularele privind prezentarea informațiilor cu privire la darea de seamă și alegeri ale organelor sindicale din cadrul centrelor și organizațiilor membre ale FSLC.

Participanții la ședință au fost informați și despre activitatea organelor sindicale din cadrul Federației, desfășurate în anul 2019, în vederea informării și formării cadrelor, activului sindical și al membrilor de sindicat. Conform informației prezentate de N. Andronic, pe parcursul anului 2019, la nivel național-ramural au fost desfășurate diverse seminare în scop de informare și instruire a activiștilor sindicali, liderilor centrelor și organizațiilor membre ale FSLC. Tematica acesora s-a axat pe aplicarea noilor prevederi legale privind sistemul unitar de salarizare în sectoul bugetar pentru salariații din domeniul culturii. O altă tematică abordată în cadrul seminarelor desfășurate se referă la organizarea campaniei de dare de seamă și alegeri ale organelor sindicale elective din cadrul Federației. În total în cadrul activităților desfășurate la nivel național-ramural, în perioada anului de referință, au participat 251 persoane. O serie de activități informative și de instruire ale activiștilor și membrilor de sindicat au fost desfășurate și la nivel teritorial-ramural și primar de către centrele și organizațiile membre ale FSLC.

Membrii Comitetului Executiv au decis convocarea Consiliului Republican al FSLC în ședință ordinară la 18 martie 2020, proiectul ordinii de zi a căreea include subiectul cu privire la convocarea Congresului VII al FSLC și subiectul privind desfășurarea campaniei de dare de seamă și alegeri ale organelor sindicale în cadrul centrelor și organizațiilor membre ale Federației.

You may also like...