Comitetul Executiv al FSLC s-a convocat la 4 martie 2020 în ședință ordinară

În cadrul ședinței  au fost examinate diverse chestiuni ce țin de activitatea sindicală desfășurată pe parcursul anului 2019 și activități care urmează a fi desfășurate în continuare.

Participanții la ședință au examinat și aprobat totalurile repartizării mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru asigurarea salariaților din ramura culturii cu tratamentul balneosanatorial în anul 2019. Potrivit dnei T. Țulea, șef Secție finanțe, contabilitate și asigurări sociale a FSLC, întru realizarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, nr. 300 din 30.11.2018, și a Acordului din 21.03.2019, încheiat între Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, au fost planificate spre repartizare  mijloace în sumă de 470548 lei cu distribuirea biletelor de tratament, la 63 entități economice unde există organizații sindicale afiliate la FSLC. Prin hotărârea adoptată la subiectul discutat au fost aprobate totalurile utilizării mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat alocate pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratament balneosanatorial în sumă de 474780 lei pentru 91 bilete, de care au beneficiat salariații din ramura culturii în anul 2019.

Conform prevederilor statutare, membrii Comitetului Executiv al FSLC au audiat informația cu privire la executarea bugetului de venituri și cheltuieli al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură pe anul 2019 și au aprobat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Federației pentru anul 2020, care urmează a fi discutat și aprobat de către Consiliul Republican al FSLC la ședința din 18 martie curent.

Participanții la ședință au discutat, de asemenea, despre situația privind desfășurarea conferințelor și adunărilor de dare de seamă și alegeri ale a organelor sindicale din cadrul centrelor și organizațiilor membre ale Federației. În context, membrii organului executiv au stabilit desfășurarea Conferinței organizațiilor sindicale primare cu subordine directă la Consiliului Republican al FSLC la 8 aprilie 2020 și au aprobat planul de acțiuni privind organizarea acestui for sindical.

În cadrul ședinței au mai fost discutate și alte subiecte privind stimularea activului sindical și organizarea activităților care urmează a fi desfășurate în continuare.

You may also like...