Astăzi, 30 septembrie, și-a desfășurat lucrările Conferința Organizațiilor sindicale primare cu subordine directă la Consiliul Republican al FSLC

Delegații au participat la conferință la distanță, pronunțându-se asupra modalității de desfășurare a Conferinței, la ordinea de zi și subiectele incluse, prin buletinele de vot semnate și transmise organelor de lucru ale Conferinței respective. 

La rândul său, comisiile de lucru ale Conferinței și-au desfășurat activitatea în termenii stabiliți, membrii acestora pronunțându-se la subiectele privind validarea mandatelor reprezentanților organizațiilor-membre ale FSLC delegați la Conferința OSP cu subordine directă la Consiliul Republican al FSLC din 30.09.2020, examinarea buletinelor de vot ale delegaților Conferinței și pronunțarea acestora la chestiunile incluse în ordinea de zi și adoptarea hotărârilor respectivului for sindical.

Nicolae Garaz, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, a informat despre activitatea Consiliului Republican al FSLC în perioada mandatului (anii 2015-2020), informație care este disponibilă în variantă electronică pentru toți membrii de sindicat și delegați pe site-ul FSLC: www.sindcultura.md.

Membrii prezenți ai comisiilor de lucru la conferință, în temeiul pronunțării delegaților,  cu majoritate de voturi, au adoptat hotărârea privind alegerea delegaților la Congresul VII al Federațai Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, respectiv – 11 reprezentanți ai organizațiile-membre. La fel, conform normelor în vigoare, aceștia au aprobat delegarea a 7 reprezentanți în componența Consiliului Republican al FSLC pentru următorul mandat (2020-2025), care reprezintă membrii de sindicat din cadrul teatrelor, instituțiilor de învățământ artistic, instituțiilor concertistice și de impresariat, muzee, edituri, tipografii și mass-media, uniuni de creație, biblioteci și alte organizații sindicale din ramurile conexe domeniului cultural.

La evidența Consiliului Republican al FSLC, cu subordine directă, sunt înregistrate 45 de organizații sindicale primare din ramura culturii, care întrunesc peste 2200 membri de sindicat, inclusiv din: teatre – 10 organizații, instituții de învățământ artistic – 9 organizații, instituții concertistice și de impresariat – 4 organizații, muzee – 4 organizații, edituri, tipografii și mass-media – 5 organizații, uniuni de creație – 4 organizații, biblioteci – 2 organizații, alte ramuri conexe – 7 organizații sindicale.

Congresul VII al Federațai Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, conform activităților planificate,  urmează să-și desfășoare lucrările pînă la finele anului curent.

You may also like...