La 15 ianuarie este marcată Ziua Naţională a Culturii

Stimaţi colegi, dragi Oameni ai Culturii!

La 15 ianuarie este marcată Ziua Naţională a Culturii, în aceeaşi zi în care s-a născutpoetul Mihai Eminescu, care definește valorile esenţiale ale culturii naţionale.

Cultura este cetatea de spirit a omului, o formă de rezistenţă, mai ales în timpurilepe care le trăim. Păstrarea valorilor și dezvoltarea culturii naţionale se datorează,în primul rând, celor care au talent, creativitate și entuziasm. Activităţile culturalece se desfășoară au scopul de a revigora armonia în societatea noastră, valorileuniversale precum bunătatea, compasiunea și înţelegerea reciprocă. Anumecultura este cea care formează moștenirea spirituală a naţiunii, asigură o legăturăfiabilă între generaţii și influenţează fundamentele morale ale societăţii.

”Pentru a ne păstra cultura, trebuie să continuăm să o creăm” (Johan Huizinga).

Cu prilejul Zilei Naţionale a Culturii, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Culturădin RM transmite un mesaj de recunoștinţă, preţuire și încurajare tuturorcreatorilor de frumos, celor ce ctitoresc la menţinerea, păstrarea și valorificareapotenţialului cultural al poporului nostru, aducând în inimile noastre bucuriarealizărilor prin multiple prestaţii în întreaga complexitate și diversitate culturalădin ţară.Fie ca această Zi a Culturii Naţionale să fie o zi a bucuriei și speranţei într-un viitormai bun, să ne apropie pe toţi în înţelegere, solidaritate şi pace!

Cu înaltă consideraţie,

Nicolae Garaz, Președintele FSLC

You may also like...