Răspunsul autorităților la solicitarea sindicaliștilor din ramura culturii

Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar se preconizează a fi prezentat Guvernului spre aprobare către...