Sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar necesită perfecționarea cadrului legislativ

În acest scop factorii de decizie în colaborare cu partenerii sociali lucrează în vederea  modificării și completării Legii nr. 270/2018...