Structura

Congresul este organul suprem de conducere al FSLC.

Congresul ordinar se convoacă prin hotărârea  Consiliului Republican al FSLC o dată la 5 ani. 

 

Consiliul Republican  este organul reprezentantiv şi de conducere în perioada dintre Congrese. Este constituit de către Congres şi este compus din președintele și vicepreședintele FSLC, lideri ai centrelor sindicale ramural-teritoriale şi organizaţii-membre, în funcţie de numărul membrilor de sindicat şi nivelul achitării cotizaţiilor către Consiliul Republican al FSLC. Activează în baza Statutului FSLC şi a Regulamentului Consiliului Republican al FSLC.

 

Comitetul Executiv   este organul electiv executiv constituit de Consiliul Republican din președintele și vicepreședintele FSLC și lideri ai centrelor/organizațiilor sindicale-membre. Activează în baza Statutului FSLC şi a Regulamentului Comitetului Executiv al FSLC.

 

Președintele  este ales și eliberat din funcție, de regulă, de către Congres pe un mandat de 5 ani. Președintele exercită conducerea curentă a Federației și reprezintă Federația la nivel ramural, național și internațional.

Convoacă în ședințe, conduce și coordonează activitatea Comitetului Executiv, Consiliului Republican, centrelor/organizațiilor-membre ale FSLC, a specialiștilor aparatului Consiliului Republican al FSLC.

 

Vicepreședintele exercită atribuțiile președintelui în lipsa acestuia, alte împuterniciri delegate de Comitetul Executiv și președintele Federației. Conduce activitatea subdiviziunilor aparatului Consiliului Republican al FSLC conform repartizării obligațiuniilor de serviciu.

 

Biroul de Femei este constituit prin hotărîrea Consiliului Republican și activează în baza Regulamentului Biroului de Femei al FSLC.

 

Biroul de Tineret este constituit prin hotărîrea Consiliului Republican și activează în baza Regulamentului Biroului de Tineret al FSLC. 

 

Date statistice la 01.01.2023

FSLC  întrunește  12492 membri de sindicat, inclusiv:

 • 12148 salariați;
 • 344 studenți și elevi;
 • 7829 femei;
 • 4663 bărbați;
 • 2065 tineri în vârstă până la 35 de ani.

Baza FSLC o constituie – 251 de organizații sindicale primare (OSP), din care:

 • 212 OSP sunt la evidența centrelor sindicale ramural-teritoriale din cadrul FSLC;
 • 39 OSP se află la evidență directă la Consiliul Republican al FSLC.

Consilii Ramurale (centre sindicale ramural-teritoriale) – 36, inclusiv

 • Consilii Ramurale în raioanele și municipiile RM – 35
 • Comitetul Sinical unit al OSP a salariaților din cadrul Direcției Cultură mun. Chișinău – 1

 

Organizații sindicale primare – 251, inclusiv:

 • în subordinea Consiliilor Ramurale – 193
 • CSU al OSP a salariaților din cadrul Direcției Cultură mun. Chișinău – 19
 • în subordine directă la Consiliul Republican – 39