Informație generală


Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) este un centru sindical naţional ramural necomercial care, întruneşte pe principii benevole organizaţii şi centre sindicale ramural-teritoriale ale lucrătorilor din ramura culturii şi ramurile conexe şi ale studenţilor instituţiilor de învăţămînt artistic, constituit prin libera voință a membrilor săi.
Sindicatul îşi desfăşoară activitatea în baza Statutului, Programului de activitate, a Constituţiei, Legii sindicatelor şi Codului Muncii, a altor acte normative naţionale şi internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
Sindicatul, în activitatea sa, este independent faţă de autorităţile publice de toate nivelurile, partidele politice, asociaţiile obşteşti, angajatori şi asociaţiile acestora, nu este supus controlului lor şi nu li se subordonează. Relaţiile Sindicatului cu acestea sunt bazate pe principii de parteneriat, dialog social şi egalitate, conlucrare constructivă întru realizarea scopurilor statutare.
Obiectivul principal al Sindicatului este reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă, sociale colective şi individuale ale membrilor de sindicat în autorităţile publice de toate nivelurile, în instanţele judecătoreşti, în asociaţiile obşteşti, în faţa angajatorilor şi asociaţiilor acestora.
Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale Sindicatului sunt: unitatea de acţiuni, solidaritatea, democraţia, independenţa, transparenţa, libertatea de expresie şi respectarea opiniilor, alegerile democratice ale organelor elective.

”Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) este membru cu drepturi depline la:

  • Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM);
  • UNI global union și UNI-Europa;
  • Federaţia Internaţională a Actorilor (FIA).

FSLC menține relații de colaborare cu Federația Cultură și Mass-Media ”FAIR-MediaSind” din România și cu centrele sindicale național-ramurale din domeniul culturii din Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kyrgyzstan, Georgia, Letonia, Tadjikistan, Ucraina.”

Conform datelor statistice la 01.01.2023 la evidența FSLC se află 251 de organizații sindicale primare și 36 centre sindicale ramural-teritoriale, cu un efectiv sindical total de 12492 membri de sindicat.