Ce îți oferă Federația?

Ce îți oferă Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură?

 • Reprezentarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, de muncă, sociale colective și individuale ale membrilor de sindicat la nivel ramural, național și international;
 • Negocierea Convenției Colective la nivel de ramură și exercitarea controlului asupra respectării;
 • Participare la elaborarea proiectelor de programe social-economice, legilor și actelor juridice conform normelor în vigoare;
 • Asistență juridică organizațiilor membre și membrilor de sindicat;
 • Ajutor metodic și practic organizațiilor membre ale FSLC, liderilor acestora în organizarea și dezvoltarea managementului sindical, negocierilor colective, obținerii respectării legislației muncii, a securității și sănătății în muncă;
 • Organizarea instruirii și formării profesionale a liderilor și activiștilor sindicali în exercitarea funcțiilor sindicale;
 • Control obștesc asupra respectării drepturilor și intereselor profesionale, economice, de muncă, sociale, colective și individuale ale membrilor de sindicat de către administrația organizațiilor-membre ale FSLC;
 • Implicare în soluționarea conflictelor individuale și colective de muncă;
 • Participare la organizarea tratamentului balneo-sanatorial al salariaților organizațiile membre ale FSLC și odihnei de vară a copiilor acestora din bugetul de stat;
 • Organizarea măsurilor cultural-sportive și de odihnă pentru activiști sindicali și membrii de sindicat;
 • Acodarea ajutorului material liderilor și activiștilor sindicali, membrilor de sindicat, în conformitate cu normele în vigoare.