Cum să devii membru

Cum sa devii membru de sindicat?

Membri ai Federației pot fi, în condițiile legislației naționale și stautare, Organizații sindicale primare și centre sindicale ramural-teritoriale ale angajaților/salariaților din unitățile ramurii cultură și ramurile conexe și ale studenților/elevilor instituțiilor de învățămînt din ramură.

Persoanele care activează în întreprinderi, instituţii sau organizaţii din ramura culturii și ramurile conexe sau care şi-au pierdut locul de muncă, precum şi cele care exercită legal o activitate de muncă în mod individual, se pot organiza în organizații sindicale sau înscrie într-o organizație membră a Federației în conformitate cu normele în vigoare, sau îşi pot păstra apartenenţa la organizația sindicală membră a Federației.

Calitate de membru de sindicat se dobîndește în temeiul cererii personale de aderare la organizația sindicală membră a Federației, adresată organului de conducere al acesteia, prin decizia organului respectiv.

Prin completarea cererii (vezi: anexa) solicitantul își dă acordul și asupra reținerii, pe statut de plată, a cotizației de membru de sindicat. Cotizația de membru de sindicat constituie 1% din salariul/venitul lunar al membrului de sindicat și se achită la contul organelor sindicale în condițiile statutare și normele legale în vigoare.